آموزش عمومی


آموزش عمومی

آموزش بهداشت،ایمنی،محیط زیست

H.S.E

مخصوص پاکبانان سازمن مدیریت پسماند
همراه با پرسش و پاسخ

و
تقدیر از پاکبانان با حضور رئیس شورای شهرستان و معاونت خدمات شهری

تفکیک زباله در مدارس


تفکیک زباله در مدارس

آغاز طرح تفکیک زباله در مدارس سبزوار

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها