افزايش زباله در روزهاي پاياني سال


افزايش زباله در روزهاي پاياني سال

افزايش ميزان توليد زباله سبزوار از ۱۵۰ به ۵۰۰ تن در روزهاي پاياني سال
  • موضوع : ---

استقبال نوروز 96


استقبال نوروز 96

رنگ آمیزی جداول بلوارها و میادین سبزوار آغاز شد
  • موضوع : ---

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها