تقدير شهردار سبزوار از شهروندان


تقدير شهردار سبزوار از شهروندان

تقدير شهردار سبزوار از مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض شهري

اسامی برندگان خوش شانس ششمین جشنواره شهر زندگی


اسامی برندگان خوش شانس ششمین جشنواره شهر زندگی

اسامی برندگان خوش شانس ششمین جشنواره شهر زندگی

@ShahrdariSabzevarBot ربات تلگرام شهرداری سبزوار

اسامی برندگان خوش شانس ششمین جشنواره شهر زندگی

shahrdari_sabzevar13@

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها