۵۵۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی در شهرداری سبزوار


۵۵۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی در شهرداری سبزوار

اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال
صرفه‌جویی حدود ۵۵۰ میلیارد ریالی در شهرداری سبزوار

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها