کاهش تولید زباله


کاهش تولید زباله

هدف مدیریت پسماند ایجاد روشی برای کم‌حجم‌سازی پسماند در منازل و تفکیک آن
با آموزش روش‌هایی برای کاهش تولید زباله توسط شهروندان است.

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها