حفاظت از زمين از ما شروع می شود


حفاظت از زمين از ما شروع می شود

روز جهاني زمين پاک هر ساله در 22 آوريل مصادف با 2 ارديبهشت در تمام دنيا برگزار و به همه مردم
روي زمين يادآوري مي شود که نبايد سياره خود "زمين" را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند.

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها