اسامی برندگان خوش شانس ششمین جشنواره شهر زندگی


اسامی برندگان خوش شانس ششمین جشنواره شهر زندگی

اسامی برندگان خوش شانس ششمین جشنواره شهر زندگیراه اندازی ربات تلگرام شهرداری سبزوار

ربات تلگرام شهرداری سبزوار راه اندازي شد.


به گزارش روابط عمومي شهرداري سبزوار، مخاطبان گرامي مي توانند اعلام نتایج قرعه کشی ششمین دوره شهر زندگی را با استفاده از ربات شهرداري به آدرس@ShahrdariSabzevarBot دريافت و از نتايج قرعه كشي مطلع شوند.کد قرعه کشی شناسه قبض نام و نام خانوادگی نوع جایزه
فاقد نام ربع سکه طلا1110331655361 6036919
فاقد نام تلویزیون1110364855366 6037043
1110371455365 6037052فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1110405455360 6016279احمد بقایی بارجینی ربع سکه طلا
1110413855369 6037110فاقد نام کمک هزینه سفر زیارتی
فاقد نام دوچرخه1110831155365 6037260
فاقد نام یخچال فریزر1111248255366 6037404
1111657755362 6023634مجتبی دولت ابادی یخچال فریزر
1111948955369 6037677فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1112507555361 6037831
1114399455366 6020177طاهره مختاری کارت هدیه یک میلیون ریالی
1114412155369 6038302فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1114747355362 6038691
1114768655366 6010802علی جهانی مقدم کارت هدیه یک میلیون ریالی
1114961355361 6038927فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1115429255363 6012677حسین علی حقیقت جو کارت هدیه یک میلیون ریالی
1115627255360 6305743بیگم علوی پادری خودرو شماره سه
فاقد نام ربع سکه طلا1115792455366 6039551
1115792555360 6039552فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1116496355360 6040177فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1117025855360 6040411
فاقد نام دوچرخه1117558855361 6040702
1117618055360 6026599جعفر صائمي نسب ربع سکه طلا
1117637455360 6040802فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
علی اکبر صالحی تبلت1117784655367 6001238
فاقد نام ربع سکه طلا1117830755363 6041271
فاقد نام تبلت1117894455363 6041406
1117904455367 6041427فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1118079055365 6002574حسن مهرزادیان کارت هدیه یک میلیون ریالی
1118131055360 6004238ابوالقاسم تازیکی ربع سکه طلا
ترتیب براساس شناسه قبض می باشد
1118138555369 6004449محمد ملکی کارت هدیه یک میلیون ریالی
1118146155361 6042052فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1118170055360 6042131
1118248355365 6007676محمد رشید نژاد کارت هدیه یک میلیون ریالی
مهین بلاش ابادی دوچرخه1118251955365 6006281
1118288955365 6006818اعظم مظلومی ثانی ربع سکه طلا
1118310655362 6008926سید علی اکبر ارزیده کارت هدیه یک میلیون ریالی
1118354355366 6042677فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1118525459467 6042847فاقد نام کمک هزینه سفر زیارتی
فاقد نام ربع سکه طلا1118937955361 6042991
1119992755360 6043302فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1120839855361 6011427اکرم فرامرزی نیا کارت هدیه یک میلیون ریالی
1120846455360 6014552رضا محقق نژاد کارت هدیه یک میلیون ریالی
عبدالرحیم نکونام تبلت1120872255361 6012713
فاقد نام ربع سکه طلا1120911955368 6043851
1120916955366 6013927حسین کاظمی جوینی کارت هدیه یک میلیون ریالی
1120928355364 6043927فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1120945355360 6015177موسی الرضادولت ابادی کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام دوچرخه1123863159464 6044144
1124082459469 6017139محمدصادق عنبری نیا ربع سکه طلا
1124183359465 6044552فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1124211659461 6022052رجب بهادری راد کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1124596259469 6044711
حسن طاهري تلویزیون1124897059465 6023273
غلامرضا شهیدی فر تبلت1125179059461 6024195
1125740559460 6045177فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1126256359461 6019719مصطفي بهرام پور ربع سکه طلا
1126477859469 6019899علي ارزنده فر کمک هزینه سفر زیارتی
1127247259469 6016427حسین نزل آبادي کارت هدیه یک میلیون ریالی
1127369059460 6018927رضا دارینی کارت هدیه یک میلیون ریالی
1127408659462 6020802حمید امامی راد کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1127518159465 6045571
1127958459460 6023159كريم ابراهیمي ربع سکه طلا
1128570759469 6023302رضا سهرابی کارت هدیه یک میلیون ریالی
1128594959469 6045802فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1128873259469 6008538ابراهیم اسمعیلی خواه ربع سکه طلا
1128997059468 6030899مجید فرسادپور ربع سکه طلا
1129266459463 6028302سید هرمز محترمي کارت هدیه یک میلیون ریالی
1130030159467 6046427فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1130045859465 6046431
علی لطافتی ربع سکه طلا1130249659465 6011979
1130281359465 6027459اكبر هاشمي نژاد ربع سکه طلا
1130367159469 6031427علی مهری کارت هدیه یک میلیون ریالی
1130661859460 6014559علی صاحب زمانی ربع سکه طلا
1130766259469 6008424کبری یوسفی کمک هزینه سفر زیارتی
زهرا قربان نژاد دوچرخه1131367259460 6026934
حسین عدلی ربع سکه طلا1131396159466 6000798
1131516459469 6047052فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1131634059467 6010177رقیه سلیمانی محمودی کارت هدیه یک میلیون ریالی
حامد خسروجردی دوچرخه1131642559460 6013166
فاقد نام تبلت1132177059460 6047143
1132273059463 6008301اکرم طلوع حافظیان کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1132618559464 6047291
1132769859460 6031759جعفر دولت آبادی ربع سکه طلا
فاقد نام دوچرخه1132797759462 6047586
1132820959466 6047677فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1132969259467 6048151
1132975859468 6002518علی اکبر درقدمی ربع سکه طلا
1133017059460 6048302فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
لیلا قهرمانی ربع سکه طلا1133046559464 6003378
1133100259463 6048592فاقد نام کمک هزینه سفر زیارتی
محمد بیات تبلت1133178659468 6006975
1133212259466 6048927فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
1133216859468 6007051محمد کارگری کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا1133241359461 6049011
1830855366 6025636امید كرابي کمک هزینه سفر زیارتی
2110062255363 6049552فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2110770755368 6049871
2110871655364 6015802منوچهر صفارزاده کارت هدیه یک میلیون ریالی
2111078055360 6017999محدحسین پیرايش ربع سکه طلا
2111126055360 6050177فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2111188955367 6021439علیرضا بهبوديان ربع سکه طلا
2112048255361 6023492علیرضاخسروجردي دوچرخه
2112326455369 6015419مهسا عیدی محمدی ربع سکه طلا
2112645355369 6017052حسین بروغنی کارت هدیه یک میلیون ریالی
2113183055360 6021427كاظم رمضاني کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2113617555367 6050731
2113878855368 6050802فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام تلویزیون2113963355366 6050813
علي برزويي ربع سکه طلا2114535255361 6022299
2114635955360 6020579علاالدین اطهری راد ربع سکه طلا
فاقد نام دوچرخه2114802255368 6051040
هادی کرابی دوچرخه2114822455363 6020050
فاقد نام یخچال فریزر2114887655360 6051174
2115272655366 6025802احمد زارعي کارت هدیه یک میلیون ریالی
2115273455360 6051427فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2115596855368 6029552نرگس كسكني کارت هدیه یک میلیون ریالی
2115669455363 6026427علی جراحی کارت هدیه یک میلیون ریالی
سوسن وحدت ربع سکه طلا2116290355368 6001658
2116446755361 6029179نصرت اله بازقندي ربع سکه طلا
فاقد نام ربع سکه طلا2116451955360 6051591
حجت الله قزی دوچرخه2116820855367 6030376
جواد مهرجوی ربع سکه طلا2117441055368 6005958
2118114855365 6052052فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2118124355360 6027052بهروز دبیري کارت هدیه یک میلیون ریالی
2118135855365 6027677قاسم گردشي کارت هدیه یک میلیون ریالی
2118158855362 6028319محمدرضا کرابی ربع سکه طلا
فاطمه پادری ربع سکه طلا2118183555365 6030039
فاقد نام ربع سکه طلا2118285455365 6052451
2118459455360 6052677فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام تبلت2118589455361 6052880
2118689255360 6003824صدیقه غفوری کارت هدیه یک میلیون ریالی
2118926255361 6005098محمد تقی جمال آبادی ربع سکه طلا
2119054155365 6053302فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2119058055365 6053311
حمید قارزي ربع سکه طلا2119108655369 6013699
2119392455366 6009864ابوالقاسم افچنگی یخچال فریزر
2119841155364 6053927فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2120135655360 6054171
رقیه ذاکری ربع سکه طلا2120171855368 6007678
2120407355361 6054329فاقد نام کمک هزینه سفر زیارتی
فاقد نام دوچرخه2120511255360 6054482
2120525655361 6010259زهره ضیاوری نسب ربع سکه طلا
2120542955360 6054552فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2121068055368 6055031
2121103255367 6009399طیبه برهانی پور ربع سکه طلا
2121159855367 6055177فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2121299655368 6009552علی اکبر زرقانی کارت هدیه یک میلیون ریالی
2121429655365 6055802فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2121452655364 6055891
2122385059464 6056427فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2122588959460 6017677مهدی تاجبخش کارت هدیه یک میلیون ریالی
2122638859462 6018302سیدحسین مختاری کارت هدیه یک میلیون ریالی
2123270959468 6022677موسي قنبري مقدم کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2123293359468 6056751
فاقد نام خودرو شماره دو2123769459466 6219204
هادی ابراهیمی دوچرخه2123778659460 6016608
2124040959465 6024879عید محمد احمدي ربع سکه طلا
2124469959463 6057052فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2124761759467 6023927حسین رازقندي کارت هدیه یک میلیون ریالی
2124815059466 6024552محمد برادران نجار کارت هدیه یک میلیون ریالی
2124898659460 6019552احمد بخشی کارت هدیه یک میلیون ریالی
2125066659466 6018859اعظم اله رساني ربع سکه طلا
عباس برغمدی ربع سکه طلا2125458459465 6024019
عباس نودهی تبلت2126283759467 6018458
فاقد نام ربع سکه طلا2127407059465 6057611
2127449659462 6057677فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2127623659469 6025739سید مجید رحماني نیا ربع سکه طلا
2127818959467 6025177عبدالرسول شمس ابادی کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام دوچرخه2128023859460 6057924
2129975859460 6031373صفي اله كرابي کمک هزینه سفر زیارتی
2130283359466 6058302فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
علي اصغر مجتهدي فر تبلت2131378759468 6029932
فاقد نام ربع سکه طلا2131506859462 6058471
فاقد نام تبلت2131740659469 6058617
2131901359460 6058927فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2132850659460 6059331
2133474459460 6059552فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2133517459469 6000699غلامحسین نیک پویا کارت هدیه یک میلیون ریالی
2133825159468 6012052محمود کوشکی کارت هدیه یک میلیون ریالی
2134419559460 6060066فاقد نام کمک هزینه سفر زیارتی
2134791059465 6060177فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
2135304559462 6006426شهین خسروجردی کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2135342659462 6060191
2135680059462 6013302حسین شایگان زاده کارت هدیه یک میلیون ریالی
2136644959461 6001324سیداحمد خلیلی نژاد کارت هدیه یک میلیون ریالی
2136677759468 6001949عبدالوهاب بداغ آبادی کارت هدیه یک میلیون ریالی
2136690859463 6005176حسین عربشاهی کارت هدیه یک میلیون ریالی
2136734659467 6060802فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
مهدی سلمانی دوچرخه2136798359467 6009724
2136804359466 6014162سکینه افچنگی کمک هزینه سفر زیارتی
رمضان کرابی ربع سکه طلا2136839659462 6011119
فاقد نام ربع سکه طلا2136860559460 6061051
21416655364 6033302فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا24029955367 6033479
فاقد نام دوچرخه24659655361 6033818
24986455368 6033927فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا2875455365 6032619
2907755366 6032677فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
مهدی چشمی تلویزیون3059655360 6009501
فاقد نام ربع سکه طلا34540559564 6034339
38649559560 6030177سید حسن حسیني باغخیرا کتار ي ت هدیه یک میلیون ریالی
38687659560 6034552فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
39572759567 6108334فاقد نام خودرو شماره یک
41481659564 6035177فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا41491859561 6035199
فاقد نام تبلت42083059561 6035669
43562259563 6035802فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا44691559561 6036059
45139559561 6000074حسین كرامتي کارت هدیه یک میلیون ریالی
45613059567 6036427فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام دوچرخه5010033959560 6061366
5010044759563 6061427فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5010124659560 6061911
5010147859566 6062052فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
5010288259562 6030802مهديشمسابادي کارت هدیه یک میلیون ریالی
5010291059566 6062677فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5010313159560 6062771
5010427459563 6063302فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5010492659561 6063631
5010557159561 6063927فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام تبلت5010670259564 6064354
5010672459560 6028927فاطمه برزویی کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5010708859560 6064491
5010724159560 6064552فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام تلویزیون5010728559563 6064583
فاقد نام دوچرخه5010766259565 6064808
فاقد نام یخچال فریزر5010787659563 6064944
5010828159562 6065177فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5010859859562 6065351
5010946459562 6065802فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
5010946559567 6065803فاقد نام کمک هزینه سفر زیارتی
5011013259569 6003199عصمت رشید کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5011027559565 6066211
5011071759563 6066427فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
5011176059567 6002687محمد شورابی کمک هزینه سفر زیارتی
5011186659562 6067052فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5011190459560 6067071
5011267459568 6005801حسینعلی دیانتی کارت هدیه یک میلیون ریالی
5011304959568 6067677فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5011353059564 6067931
5011386559562 6012839علی اکبر برزویی ربع سکه طلا
فاقد نام دوچرخه5011410059568 6068250
5011419359564 6068302فاقد نام کارت هدیه یک میلیون ریالی
فاقد نام ربع سکه طلا5011492159565 6068791

بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
تگهای مطلب :
  • بازدید : 461

نظرات این مطلب :

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها