طرح جامع مدیریت پسماند


طرح جامع مدیریت پسماند

آغاز رسمي اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در منطقه سبزوار

طرح تفکیک در پارك سلامت


طرح تفکیک در پارك سلامت

طرح تفکیک زباله از مبدا در پارك سلامت

متخلفان تخلیه پسماندهای ساختمانی


متخلفان تخلیه پسماندهای ساختمانی

برخورد جدی با متخلفان تخلیه پسماندهای ساختمانی
در مکان های غیر مجاز

۵۵۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی در شهرداری سبزوار


۵۵۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی در شهرداری سبزوار

اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال
صرفه‌جویی حدود ۵۵۰ میلیارد ریالی در شهرداری سبزوار

۲۱ تیر روز جهانی بدون نایلون


۲۱ تیر روز جهانی بدون نایلون


۲۱ تیر روز جهانی بدون نایلون مبارک باد
به احترام این روز تلاش میکنیم یک نایلون در این روزها کمتر مصرف کنیم.

كارگاه آموزشي دفن بهداشتي پسماندهاي شهري شيراز


كارگاه آموزشي دفن بهداشتي پسماندهاي شهري شيراز

حضور معاون خدمات شهري و رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداري سبزوار
به اتفاق آقای سالم رئیس گروه خدمات شهری دفتر شهری استانداری
در كارگاه آموزشي دفن بهداشتي پسماندهاي شهري
شيراز

شهرداری برتر


 شهرداری برتر

شهرداری سبزوار، در زیباسازی احجام و فضاهای شهری
شهرداری برتر استان خراسان رضوی شد

پاکسازی چهره عمومی شهر بعد از انتخابات


پاکسازی چهره عمومی شهر بعد از انتخابات

پاکسازی چهره عمومی شهر از تبلیغات نامزدها

اجلاس شهرهای اسلامی


اجلاس شهرهای اسلامی

حضور شهردار سبزوار بهمراه معاونین در پنجمین اجلاس بین المللی مجمع جهانی شهرهای اسلامی
باهدف توسعه پایدار-شکوفایی شهری -فرصتها و چالشها
با حضور دکتر حسن روحانی رییس محترم جمهور

نشست تخصصي مديران عامل مديريت پسماند کشور


نشست تخصصي مديران عامل مديريت پسماند کشور

دومين نشست تخصصي مديران عامل سازمانهاوشركت هاي مديريت پسماندسراسر کشور
با موضوع تصميم گيري در خصوص استفاده از هاضم هاي بي هوازي و تفکيک در مبدا وRDF در صنعت سيمان
اصفهان

زیبا سازی و ارتقا بهداشت شهری


زیبا سازی و ارتقا بهداشت شهری

خرید و نصب سطل های زباله جدید معابر
جهت زیبا سازی مبلمان شهری ، ارتقا بهداشت شهری و محیط زیست
400 عدد سطل به مبلغ 800 میلیون ریال

مشارکت پاکبانان


مشارکت پاکبانان

مشارکت پاکبانان سبزوار در پرداخت بهای خدمات پسماند
جهت توسعه شهرمان

جمع آوری مکانیزه پسماند


جمع آوری مکانیزه پسماند

جمع آوری مکانیزه پسماند شهری در سبزوار به 85 درصد رسيد
در سبزوار روزانه ۱۵۰ تن زباله جمع آوري، حمل و دفن بهداشتي مي شود
كه بطور ميانگين در ۲۴ ساعت شبانه روز ۳۳۰ ميليون ريال براي اين امر هزينه مي شود.

فرصت استثنایی


فرصت استثنایی

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

پیوندها