تقدير شهردار


تقدير شهردار

تقدير شهردار از پاكبانان سبزوار

پسماند پزشکي


پسماند پزشکي

دفن روزانه يك و نيم تن پسماند پزشکي در سبزوار

بازدید کارگروه


بازدید کارگروه

بازدید و تقدیر
کارگروه محیط زیست و پسماند های عادی استان
از مرکز دفن زباله های مسکونی و بیمارستانی

پاکسازی طبیعت توسط نگهبانان محیط زیست


پاکسازی طبیعت توسط نگهبانان محیط زیست

آمارها نشان می دهد که مصرف کیسه های پلاستیکی در دنیا بیش از 500 میلیارد کیسه در سال است و تنها 3 درصد از این مقدار بازیافت می شود. به عبارت دیگر در هر دقیقه یک میلیون کیسه پلاستیک در دنیا مصرف می شود

پاکسازی گروهی محیط زیست توسط پاکبانان

نمايشگاه مطبوعات


 نمايشگاه مطبوعات

بازديد شهردار سبزوار از بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات

شهر زندگی 6


شهر زندگی 6


شهر زندگی شش

حفظ محیط زیست توسط طلایه داران نظافت و آبادانی شهر


حفظ محیط زیست توسط طلایه داران نظافت و آبادانی شهر

شهردار سبزوار بر پاكسازي اطراف كارخانه كمپوست
به صورت هفتگي تاكيد كرد

خودروی مخصوص شستشو


خودروی مخصوص شستشو

خودروی شستشوی مخازن 770 لیتری زباله

رفع آلودگی ، حفظ بهداشت و محیط زیست

نوسازی و افزایش تجهیزات پاکبانان


نوسازی و افزایش تجهیزات پاکبانان

نوسازی و افزایش تجهیزات پاکبانان

به مبلغ 550/000/000 میلیون ریال

جمع آوری مکانیزه پسماند شهری


جمع آوری مکانیزه پسماند شهریجمع آوری مکانیزه پسماند شهری
در سبزوار به ۷۰ درصد رسيد

توسعه شهري


توسعه شهري


شهردار سبزوار:
توسعه شهري با جديت ادامه دارد

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی


آگهی مزایده عمومی

کانال تلگرام شهرداری سبزوار


کانال تلگرام شهرداری سبزوار
http://telegram.me/shahrdari_sabzevar137

ثواب بیشتر


ثواب بیشتر

محرم


محرم

کاش امسال محرم به دعای زهرا(س)
خبرآمدن منجی عالم بدهند..

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها